20108.11.2010
VE DNECH 9.11.2010 - 13.11.2010 PROBĚHNE REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR. PROSÍME OMLUVTE KRÁTKODOBÉ VÝPADKY OSVĚTLENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
Konečné seřízení pohybových senzorů bude provedeno po dokončení kompletní rekonstrukce.

20.10.2010
OZNÁMENÍ
V průběhu měsíce listopadu 2010 bude probíhat výměna vchodových dveří a rekonstrukce osvětlení společných prostor dle našeho usnesení na posledním shromáždění vlastníků. Přesné termíny budou ještě upřesněny. Předběžně Vás žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu staveništěm.

15.10.2010
Oznamujeme vám, že v nejbližších 14-ti dnech bude probíhat oprava teploměrových jímek, vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů na redukční stanici v domě. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobým výpadkům v dodávkách otopné vody. Děkujeme za pochopení.

08.10.2010
Vážení vlastníci bytových jednotek, dnes jsem obdržel radostnou zprávu pro nás pro všechny. Ke dni 8.10.2010 máme doplacený úvěr na okna od Wüstenrot stavební spořitelna a.s.. Huráááááááááá :-)

21.6.2010
Oznamujeme vám, že odstávka tepelného zařízení bude probíhat ve dnech 8.8.2010 až 14.8.2010. V této době může dojít k přerušení nebo k omezení dodávky teplé užitkové vody.

    Volební rok
200913.11.2009
V dokumentech je nová pozvánka na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které proběhne dne 26.11.2009 v 17:00 hod. v sušárně domu. Těšíme se na vaši hojnou účast.

02.11.2009
Koncem listopadu bude svoláno shromáždění vlastníků bytových jednotek za účelem volby nového statutárního orgánu. Již teď můžete přemýšlet o vhodných kandidátech.

23.6.2009
Oznamujeme vám, že došlo k další krádeži jízdního kola z uzamčené kočárkárny!!! Jedná se již o čtvrté jízdní kolo v poslední době. Žádáme proto všechny vlastníky o důslednější zavírání vchodových dveří a sledování dění v domě. V případě výskytu neznámých osob v prostorách sklepa neváhejte kontaktovat městskou policii, nebo případně státní policii ve večerních hodinách a víkendových dnech. Výbor společenství chystá určitá opatření k eliminaci těchto krádeží, avšak uvítáme váš jakýkoliv námět na řešení. Dále žádáme všechny vlastníky, aby svá jízdní kola upěvňovali k příslušným držákům kol, stíží tím práci zlodějům.

17.6.2009
Oznamujeme vám, že odstávka tepelného zařízení bude probíhat ve dnech 20.8.2009 až 27.8.2009. V této době může dojít k přerušení nebo k omezení dodávky teplé užitkové vody.


    Další úspěšný rok
2008
11.11.2008
Firma T & Z Výšky dokončila opravu panelových spár. Vyskytlo se několik víceprací v podobě zkorodovaných krycích plechů, odlupování betonu pilastrů až na armovací výztuž apod. Přesto všechno zvládla firma svou práci na jedničku a my máme zase o něco krásnější bydlení.

22.09.2008
Vážení vlastníci bytových jednotek, oznamujeme vám, že v nejbližších dnech bude probíhat oprava konstrukčních spár obvodového pláště. Doporučujeme přes den uzavřít okna, budou se opravovat i okenní špalety. Děkujeme za pochopení.

10.09.2008
Vážení vlastníci bytových jednotek, upozorňujeme vás na čím dál častější krádeže kol ze společných prostor (lódžiií a prostor schodišť). Žádáme proto všechny vlastníky o zabezpečení svého majetku a větší všímavosti dění v domě. Krádeže probíhají i přes den. Nedávno jsme vás informovali o krádeži požárních hadic apod. Dále došlo k vypáčení dveří v několika lódžiích na mezipatrech!! Bohužel na krádeže ve společných prostorách se nevztahuje pojištění a proto můžete jedině zavolat policii ČR a vše oznámit. Jednomu vlastníku domu se to vyplatilo a kolo se cca po 14-ti dnech našlo.

02.09.2008
Je po prázdninách a i výbor opět začal pracovat. V současné době uzavíráme smlouvu na opravu konstrukčních spár obvodového zdiva a upřesňujeme detaily.

09.04.2008
Vážení vlastníci, oznamuji vám, že na společnost A+H Profil byl prohlášen konkurs. Bližší informace zatím nejsou. Pro informaci zde uvádím výpis ze systému ARES:
Spisová značka: 54 K 49 / 2007 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno: PROFIL A + H, s.r.o.
IČO: 46884611
Sídlo: Královské Poříčí, Dlouhá 100, PSČ 35741, Okres Sokolov
Správce: Ing. Robert Spína

Stav konkursu: prohlášený konkurs
Prohlášení konkursu: 16.01.2008

06.04.2008
Do menu "Dokumenty" byl přidán zápis z jednání shromáždění ze dne 20.03.2008.

20.03.2008
Dnes proběhlo shromáždění vlastníků bytových jednotek. Zápis z jednání bude v nejbližších dnech přidán do menu dokumenty.

04.03.2008
V dokumentech je nová pozvánka na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které proběhne dne 20.03.2008 v 17:00 hod. v sušárně domu. Těším se na vaši hojnou účast.

03.03.2008
Přidáno foto opravené vstupní haly v sekci "fotogalerie".

02.03.2008
Včera se kolem našeho domu prohnala vichřice Emma a způsobila menší škody v podobě vyvrácených zadních vchodových dveří s poškozením skleněné výplně, zatečení vody do strojovny výtahu a dle prvotních informací i do některých bytových jednotek. Oprava vchodových dveří je objednána, musí se zhotovit nové závěsy. Proto prosím všechny vlastníky, aby dveře nepoužívali až do jejich opravy!! Zatékání do bytových jednotek bude mimo jiné předmětem březnové schůze vlastníků.

26.02.2008
Do menu odkazy byl přidán nový odkaz na portál zaměřený pro SVJ.

06.02.2008
Opět tu máme řádění vandalů v podobě dalšího odcizeného roštu světlíku. Bude potřeba zajistit výrobu a montáž nových roštů. Vzhledem k potřebě betonáže bude řešeno v teplejších měsících. Podrobnosti budou upřesněny na schůzi vlastníků.

21.01.2008
I v tomto roce začal výbor společenství aktivně pracovat hned od samého začátku. A tak se zpracovávají poptávky na rekonstrukci osvětlení a kabelových rozvodů společných prostor. Dále se pracuje na poptávce opravy panelových spár. Řešil se problém neplatičů, který zatím není uazvřen. Sledujte aktuality a dozvíte se více.

    Rok plný změn
2007
24.12.2007
Veselé svátky Vánoční, pěknou cestu půlnoční, pod stromeček pěkný ranec, na Silvestra pěkný tanec, od muziky lehký krok a pak šťastný nový rok přeje všem vlastníkům výbor společenství.

08.09.2007
Vážení vlastníci,
dne 08.09.2007 ve 20:00 hod. byla zjištěna netěsnost potrubí zónové regulace. Z tohoto důvodu bylo odstaveno topení a v současné době probíhá vypouštění systému. Oprava si vyžádá výměnu vypouštěcích ventilů a teploměrových jímek, proto bude provedena během pondělního dne. K opětovnému napuštění systému dojde dne 10.09.2007 do 15:00 hod.
Děkuji za pochopení

04.07.2007
Dnes odeslala Sokolovská bytová, s.r.o. třetí opravené vyúčtování služeb, TUV a studené vody za rok 2006. Dle mého názoru je již vše v pořádku. Se správcem bude vyvoláno jednání, aby se podobná situace v budoucnosti neopakovala.

02.07.2007
Vážení vlastníci bytových jednotek, dnes odeslala Sokolovská bytová, s.r.o. opravené vyúčtování služeb, TUV a studené vody za rok 2006 na základě oprávněné reklamace. Kdo reklamaci vznesl mi není známo. Upozorňuji vás tímto, že opravený výpis je chybný! Nebyla zaúčtována účetní položka za teplou užitkovou vodu! Celou záležitost jsem neprodleně řešil s paní Vondrovou a po provedení nápravy vám bude odesláno třetí opravené vyúčtování. Chyba byla způsobena při přenosu počítačových dat. Prosím neprovádějte žádné úhrady přiložených složenek, protože částky jsou chybně vypočítané a vyčkejte, až obdržíte opravené vyúčtování. Sokolovská bytová, s.r.o. se tímto omlouvá za vzniklou situaci a slibuje okamžitou nápravu. Děkuji za pochopení

16.06.2007
Vážení vlastníci bytových jednotek, Dnes provedla společnost Profil A+H seřizování a promazávání kování oken. Při této příležitosti byla provedena i kontrola úplnosti a kompletnosti díla. Při této kontrole bylo stanoveno několik zednických nedodělků ( nepodmazání vnějšího parapetu ), což způsobuje zatékání do bytu č.19. U jiných bytů se tento nedostatek zatím neprojevil. Nedodělky bude firma co nejdříve řešit. Je však třeba trošku tlačit na "pilu", protože firma má spousty zakázek a málo lidí.

11.06.2007
Vážení vlastníci bytových jednotek, Dne 16.06.2007 od 8:00 hod. bude provádět společnost Profil A+H seřizování a promazávání kování oken. Žádám vás tímto o zpřístupnění bytových jednotek v uvedeném termínu.

29.05.2007
Nepříjemný zápach na chodbě - dnes provedla paní Bukáčková důkladnou kontrolu všech sklepních prostor, aby zjistila příčinu zápachu. Příčina byla objevena v prostoru za výtahem v podobě silně se rozkládající kočky. Vzhledem k faktu, že tento prostor nebyl delší dobu používán ( pouze na zimní náčiní ) musela kočka vlézt do prostoru postranní mezerou. Tímto apeluji na všechny vlastníky k dodržování povinnosti zavírat vchodové dveře a více se všímat dění kolem sebe. Nevěřím, že ta kočka delší dobu nemňoukala. K nápravě byla povolána deratizační firma a vzniklé náklady budou hrazeny z fondu oprav. Tímto bych rád poděkoval paní Bukáčkové za pomoc a za rychlé vyřízení celé záležitosti.

20.05.2007
Schránky - schránky jsou dokončeny a popsány. Klíče rozdává paní Bukáčková. Dne 27.05.2007 bude provedena demontáž stávajících starých schránek ( případné poštovní zásilky budou vhozeny do nových schránek ). Nový způsob doručování bude prováděn Českou Poštou od 28.05.2007.

20.05.2007
Vážení vlastníci, dnes byla ukončena oprava maleb společných prostor. Děkuji všem za trpělivost.

15.05.2007
Vážení vlastníci, v těchto dnech probíhají malířské práce na druhé etapě společných prostor. Žádám vás tímto a trpělivost a dodržování bezpečnostních opatření. Ukončení prací se předpokládá do konce konce tohoto týdne.

15.05.2007
Schránky - trochu se nám to pozdrželo, reklamuji provedení uchycení ( přesazení ) a ještě je nutné schránky vzájemně spojit. Snad se to povede do konce tohoto týdne. Jmenovky jsou již připravené k vložení.

07.05.2007
Schránky - mějte prosím trpělivost, stále čekám na vyjádření "pružné" České pošty, které jsem zaslal doporučenou písemnou žádost o schválení změny způsobu doručování.

07.05.2007
Malování zbytku společných prostor- Oznamuji Vám tímto, že v neveřejném hlasování bylo 78,9% všech hlasů rozhodnuto o dokončení oprav maleb a soklů od 1 do 7 patra. Termín zahájení bude upřesněn.

23.03.2007
Do menu Fotogalerie byla přidána fotografie vstupní haly před rekonstrukcí. Po dokončení doplním výsledek.

22.04.2007
V týdnu od 23.04. - 29.04.2007 budou prováděny malířské a natěračské práce v přízemí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v těchto prostorách!! V nejbližších dnech se dočkáme i nových schránek. Sledujte aktuality.

21.03.2007
Do dokumentů byl přidán zápis ze schůze shromáždění ze dna 20.3.2007.

20.03.2007
Seznam aktuálních a nových členů výboru je uveden v menu výbor.

20.03.2007
Děkuji všem vlastníkům bytových jednotek za účast na dnešním shromáždění a za projevení důvěry. Tímto oznamuji, že pan Ing. Jiří Ziegler byl shromážděním odvolán z funkce člena výboru a od 20.3.2007 není oprávněn jednat jménem výboru.

04.03.2007
V dokumentech je nová pozvánka na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které proběhne dne 20.03.2007 v 17:00 hod. v sušárně domu. Těším se na vaší hojnou účast.

19.01.2007 v 16:00 hod.
Potrubí rozvodu ústředního topení bylo opraveno. Provedla se tlaková zkouška a následně se systém opět zavodnil a odvzdušnil. Od 16:00 hod. je topení funkční.

18.01.2007
Dnes došlo k prasknutí potrubí rozvodu ústředního topení v pravé části domu. Z tohoto důvodu nepůjde topení v bytech č. 1;3;6;9;12;15;18 a 21 ( jedná se o kuchyň a přilehlou místnost ). Oprava vyžaduje zásah do podlahové konstrukce a až po odhalení potrubí bude zjištěn skutečný rozsah. Dokončení opravy se předpokládá do 19.01.2007 večerních hodin. Sledujte naše stránky a informace na výtahových dveřích v přízemí.

05.01.2007
Vážení vlastníci, dnes byl opraven výtah (zvuky drhnutí při jízdě směrem nahoru). Celá záležitost byla nahlášena okamžitě při vzniku poruchy, ale čekalo se na dodávku dílů náhradního obložení vodících segmentů kabiny. Děkuji za pochopení a vaší trpelivost.

01.01.2007
Přeji vám v Novém roce vše nej. Sledujte aktuality, čeká nás spousta změn a událostí.


    Náš poklidný rok
200618.12.2006
Vážení vlastníci, přeji vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2007 mnoho úspěchů. Dále bych rád poděkoval paní Ligošové za práci ve výboru v tomto roce.

17.12.2006
V menu dokumenty je přidán zápis ze shromáždění dne 14.12.2006

13.12.2006
Vzhledem k teplému počasí, se město Sokolov rozhodlo zkrášlit okolí panelových domů. A proto i kolem našeho domu je vysazeno pár stromů a okrasných keřů. Škoda jen, že se v rozpočtu města nenašlo několik desítek tisíc korun na opravu propadajícího se chodníku před domem. Snad se dočkéme v příštím roce.

03.12.2006
V dokumentech je nová pozvánka na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které proběhne dne 14.12.2006 v 17:00 hod. v sušárně domu. Těším se na vaší hojnou účast.

30.10.2006
Dnes proběhla schůzka předsedů společenství pod správou Sokolovské bytové, s.r.o. na téma výtahy. V této souvislosti byla předsedům předána kopie inspekční zprávy na výtahy. Slova se ujal zástupce servisní organizace výtahů a po krátké prezentaci firmy přistoupil k zodpovězení dotazů zůčastněných. Téma rekonstrukce výtahu bude projednáno na příštím shromáždění vlastníků bytových jednotek

10.09.2006
Byla dokončena částečná rekonstrukce sušárny. Provedla se oprava elektrorozvodů, kompletně se vymalovalo a samozřejmě jsou nataženy i nové šňůry na prádlo. Klíče má paní Lakatošová, která je v případě potřeby zapůjčí ostatním vlastníkům. Konkrétní podmínky provozu sušárny budou projednány na nejbližším shromáždění vlastníků.

30.08.2006
Přes prázdniny se nestalo nic důležitého. Každý si užíval sluníčka a pohody. Jen se provedla běžná údržba rozdělovače tepla v domě a pár drobnějších oprav společných prostor.

30.06.2006
A máme tu prázdniny. Přeji všem vlastníkům krásné prožití letních dovolených a dětem nádherné prázdniny.

28.06.2006
Přišel první letní deštík. No on to byl spíše náhlý přívalový déšť, který se projevil i na našem domu. Upozorňuji vlastníky ve vrchních patrech, že střecha je v pořádku a zatékání kolem výtahové šachty je způsobeno otevřeným oknem ve strojovně výtahu. Na servisní středisko výtahů byl odeslán dopis s upozorněním na tuto skutečnost. Dále bylo zjištěno, že při prudkém dešti dochází k zatékání do bytu č. 19 a to dilatací obvodových zdí. Byla objednána oprava příčných i podélných spar v tomto úseku.

10.06.2006
Začalo nám krásné teplé počasí a tak je potřeba seřídit kování oken, která byla montována za chladného počasí. Po předběžném jednání se zhotovitelem bude hromadné seřízení a promázání provedeno v měsíci srpnu. Přesný termín bude uveden na nástěnce domu.

08.04.2006
Ještě zbývá dořešit montáž venkovních rolet v jednom bytě. Po delších jednáních se zhotovitelem byla dohudnuta výměna dvou oken v tomto bytě za typová okna pro montáž venkovních rolet. No chybka se vloudila, když technik zhotovitele zaměřoval okna a zhotovitel svou chybu uznal bez větších obtíží.

12.03.2006
Byla provedena montáž sklepního okna a dodělávky na mezipatrech. Vyměnila se výplň balkónových dveří v 1 mezipatře, která byla při montáži poškozena. Až bude krásné teplé počasí, tak nafotím dokončené dílo.

10.01.2006
Zima je dlouhá a studená, takže se zatím odložilo dokončení montáže zbývajícího sklepního okna a drobných nedodělků.

    A máme tu rok
200524.12.2005
Tak včera byla dokončena rekonstrukce oken montáží žaluzií. Nakonec se to zvládlo a já osobně jsem moc spokojen. Přeji všem vlastníkům a nájemníkům veselé vánoce a šťastný nový rok 2006.

28.11.2005
Tento týden Vás budou kontaktovat zaměstnanci firmy A+H Profil pro stanovení data výměny oken. Předpokládá se, že první den proběhne výměna oken a následující den bude provedeno zednické začištění. Po dokončení prací je nutné, aby každý vlastník či nájemník podepsal dílčí předávací protokol.

04.11.2005
Dnes byla uzavřena úvěrová smlouva se spořitelnou Wüstenrot, a.s. a smlouva o dílo s firmou A+H profil. Zároveň došlo k zaměření oken a specifikaci požadavků jednitlivých vlastníků. Zahájení montáže oken se předpokládá cca. od 28.11.2005. Přesné informace a harmonogram montáže bude včas oznámen.

07.10.2005
Dnes byla uzavřena smlouva o stavebním spoření u stavební spořitelny Wüstenrot a.s.. Je potřeba ještě zajistit několik úředně ověřených listin a ve středu bude uzavřena úvěrová smlouva. Sledujte aktuality kde se dočtete další aktuální dění ohledně výměny oken

30.09.2005
Dnes jsem s panem Michalicou a paní Bukáčkovou navštívil vybranou firmu. Byla nám předvedena ukázková okna, řezy profilů, parapety, žaluzie a další podrobnosti. Dále se upřesnila konečná nabídka a další postup při zaměřování oken technikem firmy. Pan Michalica obdržel návrh smlouvy o dílo. Takže hlavní úkol leží na mně a to je vyřízení úvěru. Další informace budou pravidelně zveřejněny na našich webových stránkách a na nástěnce domu.

29.09.2005
Dnes proběhla schůze vlastníků kde se mělo hlasovat o realizaci výměny oken. Výsledky jsou po více než půl roce pozitivní a tak se v zimě přece jen ohřejeme :-) Děkuji tímto všem za hojnou účast a za kladný přístup k věci.

15.09.2005
Dne 29.09.2005 v 17:00 hod. proběhne shromáždění vlastníků v suterénu domu. Pozvánku najdete v sekci dokumenty a samozřejmě ve svých poštovních schránkách. Tématem schůze jsou samozřejmě okna.

15.09.2005
Dnes proběhla plánovaná schůze shromáždění na které se měla definitvně odhlasovat výměna oken. Pro nízkou účast vlastníků nebylo shromáždění pro hlasování o výše uvedeném záměru usnášení schopné. Takže zase odchází většina z nás s pocitem, že okna už letos nebudou. Ale jak říkám já, naděje umírá poslední, takže se budu opět těšit na další schůzi

09.09.2005
Dne 15.09.2005 v 17:00 hod. proběhne shromáždění vlastníků v suterénu domu. Pozvánku najdete v sekci dokumenty a samozřejmě ve svých poštovních schránkách. Hlavním bodem jednání je poslední pokus o odsouhlasení výměny oken!!Omlouvám se, že není dodržen termín odeslání pozvánky 14 dní před shromážděním jak je uvedeno v platných stanovách protože si myslím, že se jedná o důležitou věc, která nesnese odkladu.

19.08.2005
Dne 25.08.2005 v 17:00 hod. proběhne prezentace výrobce plastových oken Oknoplastik, s.r.o. a přijde i finanční poradce který nám podrobně vysvětlí možnosti jednotlivých úvěrů a spolu s námi navrhne nejvýhodnější řešení.Pozvánku najdete v sekci dokumenty a samozřejmě včas ve svých poštovních schránkách. Přijďte prosím, získáte opravdu cené informace.

05.08.2005
Dne 16.08.2005 v 17:00 hod. proběhne shromáždění vlastníků v suterénu domu.Pozvánku najdete v sekci dokumenty a samozřejmě včas ve svých poštovních schránkách. Hlavním bodem jednání je výměna oken!!

26.06.2005
Dnes jsem přidal návštěvní knihu aby jste mohli posílat své názory a připomínky.

22.06.2005
Dnešním dnem jsem spustil naše oficiální stránky v novém designu. Doufám, že se budou líbit a jako vždy mi můžete zasílat své názory na E-mailovou adresu našeho společenství.
Za pomoc při tvorbě těchto stránek bych chtěl touto cestou poděkovat mému dobrému kamarádovi panu Bekrovi.

29.5.2005
Dnes byl zpřístupněn prostor zónové regulace tepla. Po marném hledání klíče byla nakonec odvrtána vložka FAB a nahrazena novou.
Po tom co jsem viděl, nás čeká před zimou hodně práce v podobě přetěsnění ucpávek armatur na hlavním přívodu otopné vody a úklidu celého prostoru.

27.01.2005
Uskutečnilo se první shromáždění vlastníků. Schválený zápis najdete v menu dokumenty

    Co nám přinesl náš první rok
200406.10.2004
Nastal první problém naší samostatnosti a to úklid společných prostor. Výbor navrhnul správci zachování služeb a nakonec byla uzavřena i smlouva.
Přes maximální snahu se správci nepodařilo sehnat patřičnou pracovní sílu a to i z důvodu naší vyhlášené kritiky vůči těmto službám v minulosti.
Nakonec výbor přistoupil k odstoupení smlouvy o dílo na úklidové práce a situaci vyřešil předseda společenství, který zajišťoval úklid společných prostor a sněhu v zimním období. Tímto bych chtěl poděkovat některým vlastníkům za pomoc s úklidem v tomto období, a to zejména panu Zímovi, paní Ligošové a paní Bukáčkové.
04.10.2004
Dnes se konala ustanovující sc